--Start--   --Programvaran--   --SteamServer--   --Video--   --Prova på--  

Probera
Modellering och Beräkning
av Värmebalanser

Värmebalanser - Värmeväxling - Rörströmning - Tryckfall - Termiska förlopp
Termodynamik - Vatten - Ånga - Fuktig luft

Nedladdning av programvara och modeller
Demonstrationsvideos

Programvaran

Probera

ProberaCalc

ProberaMonitor

ProberaHjälp

ProberaS

Komponentdatabas

Tillståndsdatabas

Värmebalansprogrammet Probera

Programmet är ett modellerings- och beräkningsverktyg för PC utvecklat för värmebalanser och processberäkningar vid kraftverk och värmeverk. Det är ett modellbaserat beräkningsverktyg med ett grafiskt användargränssnitt som gör modellerings- och beräkningsarbetet säkrare och redovisningen av beräkningsresultat tydligare.

Nedladdning och testning av modeller och programvara kan ske efter registrering på denna hemsida.

Modellen "Lillen" har använts för informations- och träningsverksamhet. Den illustrerar grafiken för Probera-schemor.

Lillen